top of page

"Зервос Карпату", остров Карпатос / Ζερβός Καρπάθου

Слово "зервос" на средневековом греческом языке означает "левый". Такое название связано с тем, что в этом танце хоровод закручивается по часовой стрелке (т. е. влево). Это направление встречается в балканских танцах очень редко, ведь левое всегда было связано с "нехорошими вещами": дурными предзнаменованиями, нечистой силой и сглазом.


В базовой части танец состоит из одной фигуры, которая исполняется, когда солист поёт. В центральной части острова, в деревне Элибос, или Олибос (Έλυμπος ή Όλυμπος), а также в нижних деревнях после медленной части следует более быстрая инструментальная часть, когда играет только лира и волынка. В этом случае танец состоит уже из двух фигур, при этом шаги второй фигуры разные в каждой деревне.


Для этого танца существует очень много песен с разнообразными сюжетами. Как правило, песни исполняются с участием хоровода: солист начинает, а хоровод повторяет его слова.


Поскольку "Зервос" направлен влево, в большинстве случаев его не танцевали на свадьбах и на таинствах крещения, так как верили, что это может навлечь зло на новобрачных или на младенца. Однако в деревне Элибос этот танец исполняли именно на свадьбах в качестве задабривания нечистой силы, чтобы отвлечь чертей от их любимого занятия – всяческого вредительства.


С небольшими вариациями "Зервос" танцуют также на островах Касос (Κάσος), Халки (Χάλκη) и Нисирос (Νίσυρος).


Танец исполняется в смешанных хороводах с произвольным построением.


Музыкальный размер танца – разыскивается.

 

СХЕМА ТАНЦА


Руки в позиции X.

Корпус направлен к центру хоровода.


1-я фигура, медленная часть, исполняется во время песни солиста:


(1) Левой боковой шаг влево.

(2) Правой боковой шаг влево. При этом правая ставится очень близко к левой взахлёст спереди, поэтому обе ноги чуть сибаются в коленях, т. е. выполняется полуприсед.

(3) Левой боковой шаг влево, одновременно вернуться из полуприседа в исходное положение.

(4) Приставить правую.

(5) Правой боковой шаг вправо.

(6) Приставить левую.


2-я фигура, быстрая часть, исполняется во время инструментального проигрыша во второй части танца:


(1–2) Левой влево боковой шаг и подскок (отрывается только пятка), одновременно правая выносится в левую переднюю диагональ для последующего шага.

(3–4) Правой влево боковой шаг (правая ставится взахлёст спереди) и подсок (отрывается только пятка), одновременно левая чуть сгибается в колене.

(5–6) Левой влево боковой шаг и подскок (отрывается только пятка), одновременно невысокий вынос правой в левую переднюю диагональ.

(7–8) Правой вправо боковой шаг и подскок (отрывается только пятка), одновременно невысокий вынос левой в правую переднюю диагональ.


Общая схема шагов во второй части остаётся без изменений, добавляются лишь подскоки и выносы.

 

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ


 

МУЗЫКА


 

СЛОВА ПЕСНИ


Σουφράν' από Τσιρύγο


Σουφράν'* από Τσιρύγο και Κάβο Ματαμπά

καράβι κινδυνεύει μες τα βαθιά νερά

κι ο νιος απού τ' ορίζει κι απού το κυβερνά

δε κλαίει το καράβι μή(τ)ε τη σιρμαγιά**

μόνο το ναυτολόι 'που 'το καλά παιδιά.

Κλαίει και τη γυναίκα του τη ροδοσταμνιά,

απού την είχε μήνες μόνο δεκαεννιά.

Ερήνη, κυρα Ρήνη, όμορφο κορμί...

Ποιός θε να σε φιλήσει τη βαθιάν αυγή;


* Σουφράνο: προς την εκτιθεμένη στον άνεμο περιοχή του τόπου ή του πλοίου.

** Σιρμαγιά: εμπόρευμα αλλά και χρηματικό κεφάλαιο.


Ένα Σαββάτο βράδυ


Ένα Σαββάτο βράδυ μια Κυριακή πρωί

ήβγα να σουριανίσω μεσά στην Οβριακή

βρίσκω μιαν Οβριαπούλα μόνη και μοναχή

και λούνετον η σκύλα κι εχτενίζετο

μ' ολόχρουσο τασάκι εμπροήρνετο.

και με χρουσή μαντίλα επολουτρίζετο

και με αργυρό χτενάκι εχτενίζετο.

Δίχως να της μιλήσω πριχού να της το πω

μου λέει εκείνη η σκύλα "καλώς τον αγαπώ",

καλώς τα δυο μου μάτια π' άργησα να τα δω!

 

Comments


bottom of page