top of page

Άμαν Κατερίνα / "Аман Катерина" (начало ΧΧ века)

Шуточная песня "Аман Катерина" создана знаменитым греческим композитором Паносом Тудасом (Πάνος Τούντας, 1886–1942), представителем Смирнийской школы музыки, членом группы "Смирнеики Эстудиантина" (Σμυρνέικη Εστουδιαντίνα). Кроме того, Панос Тудас – один из композиторов, внёсший существенный вклад в развитие музыки стиля "ребетика".

Данная музыка является примером одного из популярных малоазийских стилей с музыкальным размером 2/4 (один из традиционных песенных "русских размеров"). Как правило, тональность, темп и музыкальный размер таких композиций очень легко воспринимаются нашим слушателем, в отличие от большей части остальной малоазийской музыки, где сильны тюркские влияния. Вот почему припев этой песни каким-то образом оказался в СССР, где на его музыку положили огромное количество различных простонародных "стихов", самым известным из которых является "Бабка Любка, сизая голубка". Разумеется, такой ритм и темп отлично подходят и для греческих танцев с шагами типа "ста триа".

В словах песни перечисляется большое количество блюд традиционной греческой кухни (кроме десертов). Это приводит к мысли, что наша вожделенная Катерина, скорее всего, содержит таверну.

В исполнении Стелиоса Перпиниадиса (Στέλιος Περπινιάδης, 1899–1977), запись 1936 года:

Современная запись в исполнении Яниса Коцираса (Γιάννης Κότσιρας):

Стихи: Панос Тудас / Πάνος Τούντας Музыка: Панос Тудас / Πάνος Τούντας

 

Όταν περνώ για να σε ιδώ αχ πώς με βασανίζεις έχεις κεφτέδες στη φωτιά αχ, Κατερίνα μου γλυκιά και γλυκοτηγανίζεις

Αμάν Κατερίνα μου κούζουμ Κατερίνα μου τα παραπονάκια μου θέλω να στα πω μάτια σαν τα κάστανα μ' έβαλαν στα βάσανα κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ

Έχεις τσουκάλι πήλινο και ψήνεις φασουλάδα κι εγώ απ' την λαχτάρα μου παίζοντας την κιθάρα μου σου κάνω πατινάδα

Αμάν Κατερίνα μου κούζουμ Κατερίνα μου τα παραπονάκια μου θέλω να στα πω μάτια σαν τα κάστανα μ' έβαλαν στα βάσανα κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ

Κάνεις ωραία σκορδαλιά βάζεις περίσσιο λάδι στην ταραμοσαλάτα σου η σάλτσα η ντομάτα σου που βάζεις στο πιλάφι

Αμάν Κατερίνα μου κούζουμ Κατερίνα μου τα παραπονάκια μου θέλω να στα πω μάτια σαν τα κάστανα μ' έβαλαν στα βάσανα κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Когда я прохожу, чтобы тебя увидеть Ах, как ты меня мучаешь. Есть у тебя кефтедес* в огне, Ах, Катерина моя сладкая И сладкожарящая.

Аман*, Катерина моя, Душечка***, Катерина моя, О страданиях моих хочу тебе сказать.

Глаза твои – словно каштаны, Ввергли меня в мучения, Всё время через дверь твою хочу пройти.


Есть у тебя глиняный горшок, Печёшь ты фасоладу****, И я в тоске моей, Играя на гитаре, Пою тебе патинаду*****.

Аман, Катерина моя, Душечка, Катерина моя, О страданиях моих хочу тебе сказать. Глаза твои – словно каштаны, Ввергли меня в мучения, Всё время через дверь твою хочу пройти.

Делаешь ты прекрасную скордалью******, Льёшь масло с избытком В тарамосалата******. Томатный соус твой, Который ты кладёшь в плов.

Аман, Катерина моя, Душечка, Катерина моя, О страданиях моих хочу тебе сказать. Глаза твои – словно каштаны, Ввергли меня в мучения, Всё время через дверь твою хочу пройти.

* "Аман" – восклицание, тюркизм. ** "Кефтедес" – традиционные греческие тефтели. *** В оригинале используется слово "кузум", образованное от турецкого слова "kuzu", обозначающего ягнёнка. В переносном смысле "кузум" означает нежное обращение к девушке: "душа моя", "любовь моя". **** "Фасолада" – традиционное греческое блюдо из фасоли. ***** "Патинада" – любовная песня под окном возлюбленной. ****** "Скордалья" – традиционная греческая кремообразная чесночная закуска. Изготавливается из растёртого чеснока с добавлением различных густых наполнителей, например, картофельного пюре, грецких орехов, миндаля или увлажнённого черствого хлеба. Для придания смеси мягкости обязательно добавляется оливковое масло. ******* "Тарамосалата" – традиционная греческая закуска: паштет из копчёной тресковой икры, лимонного сока, оливкового масла и чеснока.

 

Comments


bottom of page