top of page

Πάμε τσάρκα (Μπαξέ Τσιφλίκι) / "Пойдём на прогулку" ("Баксе Цифлики")

Автор стихов и музыки – Василис Цицанис (Βασίλης Τσιτσάνης, 1915–1984). Первоначально песня называлась "Пойдём на прогулку в Баксе Цифлики" (Πάμε τσάρκα πέρα στο Μπαξέ Τσιφλίκι). Позднее длинное название сократили, поэтому сейчас оно имеет два коротких варианта.

Местечко Бахче Чифтлик (Βahçe Çiftlik) располагалось в 22 км от Фессалоник. До 1912 года оно принадлежало владениям турецкого паши, а после освобождения Македонии от турок, городок стал любимым местом развлечений для салоникийцев.


Сейчас Баксе Цифлики более известен как Неи Эпиватес (Νέοι Επιβάτες), но сохраняется и первоначальное его название.


Если в названии греческого города присутствует слово "новый" ("неос", "неи", "неа"), то это означает, что он создан беженцами из Малой Азии. "Оригинальный" город Эпиватес, сейчас он называется Слимпаша (Slimpaşa), находится на территории современной Турции, в окрестностях Константинополя. В 1923 году, в результате Малоазийской катастрофы, жители Эпиватес переселились в Баксе Цифлики, и тем самым дали новое имя этому городу – Неи Эпиватес.


В начале 40-х годов прошлого века Василис Цицанис часто выступал и сочинял свою музыку именно в городке Баксе Цифлики. Песня была создана в 1942 году, и символически она является первым гимном в стиле "ребетика" городу Фессалоники и его окрестностям.

Также эту музыку можно использовать для танца "Хасапосервико".

Первая запись сделана в 1946 году. Исполняют Василис Цицанис, Стратос Пайумтзис и Элени Герани (Βασίλης Τσιτσάνης, Στράτος Παγιουμτζής, Ελένη Γεράνη):

В исполнении Гликерии (Γλυκερία):

В исполнении Йоргоса Далараса (Γιώργος Νταλάρας):


В исполнении Стелиоса Казантзидиса и Маринеллы (Στέλιος Καζαντζίδης & Μαρινέλα):

Стихи и музыка: Василис Цицанис / Βασίλης Τσιτσάνης

 

Πάμε τσάρκα πέρα στο Μπαξέ Τσιφλίκι // Пойдём на прогулку в Баксе Цифлики, κούκλα μου γλυκιά απ’ τη Θεσσαλονίκη // Куколка* моя сладкая из Фессалоник. Στου Νικάκη τη βαρκούλα, γλυκιά μου Μαριγούλα // В лодочке Никакиса**, сладкая моя Маригула***, να σου παίξω φίνο μπαγλαμά // Для тебя прекрасно сыграю на багламе****.


Πάμε τσάρκα πέρα στο Καραμπουρνάκι // Пойдём на прогулку в Карабурнаки*****, να τα πιούμε μια βραδιά στο Καλαμάκι // Выпьем одной ночью в Каламаке. κι από `κει στο Μπεχτσινάρι, σε φίνο ακρογιάλι // И оттуда – к Бехцинари******, на красивый берег: να σου παίξω φίνο μπαγλαμά // Для тебя прекрасно сыграю на багламе.


Πάμε τσάρκα στην Ακρόπολη, στη Βάρνα // Пойдём на прогулку на Акрополь в Варне*******, κι από `κει στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα // И оттуда – в "Куцура Даламанга"******** Μαριγώ θα σε τρελάνει, ν’ ακούσεις τον Τσιτσάνη // Мариго, сведу тебя с ума, когда услышишь Цицаниса: να σου παίξω φίνο μπαγλαμά // Для тебя прекрасно сыграю на багламе.

* "Моя кукла". Если в нашей традиции кукла ассоциируется с чем-то бездушным и искусственным, то в Греции это высший комплимент женщине. ** По некоторым сведениям, здесь упоминается реальный житель из окрестной деревни Неас Миханионас (Νέας Μηχανιώνας), с которым композитор часто рыбачил, а также пользовался его лодкой. *** Уменьшительный вариант женского имени Мариго. **** Баглама – турецкий щипковый инструмент, родственник бузуки. ***** Карабурнаки – мыс, находящийся в юго-восточной части Фессалоник в районе Каламаки. ****** Бехцинари, турецкое "Беш Чинар" (beş çınar), буквально "пять платанов". Место в портовом районе Фессалоник. ******* Варна или Неа Варна (Νέα Βάρνα) – район Фессалоник в Ано Поли ("высоком городе"), около старых стен. Получил название по имени болгарского города Варны, откуда в Фессалоники в 1919 году переселились греческие фракийские беженцы. ******** "Куцура Даламанга", буквально – "Поленья Даламангаса". Это популярная фессалоникийская таверна начала XX века, владелец – Йоргос Даламангас.

 

#Τσιτσάνης #ρεμπέτικα #Tsitsanis #rebetika #Цицанис #ребетика

bottom of page