top of page

Φραγκοσυριανή / "Франкосирианочка" (1935)

Буквально "франкосирианочка" – это "франкская девушка из Сироса". В 1207 году остров Сирос был захвачен венецианцами, и с тех пор почти все жители острова исповедуют католицизм.

Это самая известная песня композитора и музыканта Маркоса Вамвакариса (Μάρκος Βαμβακάρης), годы жизни 1905–1972. Об истории создания песни греческая Википедия сообщает следующее. В середине 30-х годов Маркос давал представление на своей родине, острове Сирос. Сам он рассказывал об этом так:

"Все жители Сироса сильно любили меня, потому что я сам с Сироса и у меня гордость сиросца. Каждое лето они ждали, что я приеду на остров, сыграю им, и мы отпразднуем это вместе. В 1935 году я взял Батиса, моего младшего брата, и пианиста Ровертакиса, и мы вместе в первый раз отправились на Сирос, откуда я уехал почти как двадцать лет назад. В первый раз я играл в каком-то магазине на пляже, там собрались все местные. Так продолжалось каждый вечер на протяжении двух месяцев: я садился играть, а магазин полностью наполнялся людьми. Я, когда играю и пою, всегда смотрю вниз: не могу смотреть прямо на публику, теряюсь. Однако в этот раз я на мгновение поднял голову и увидел красивую девушку. У неё были чёрные глаза. Я больше не поднимал головы, только вечером я думал о ней и думал. Наконец, взял карандаш и набросал эти строчки:

Вспышка и пламя, В моём сердце. Будто околдовала ты меня, Сладкая Франкосирианочка...

Я даже не знаю, ни как её звали, ни то, знает ли она, что эта песня рассказывает о ней. Когда я вернулся в Пирей, то написал "Франкосириани"".

Музыка "Франкосириани" написана в стиле "ребетико", в настоящее время она чрезвычайно популярна в Греции и используется для танца "Хасапико":

Стихи и музыка: Маркос Вамвакарис / Μάρκος Βαμβακάρης

 

Μία φούντωση, μια φλόγα

έχω μέσα στην καρδιά

λες και μάγια μου `χεις κάνει

Φραγκοσυριανή γλυκιά

λες και μάγια μου `χεις κάνει

Φραγκοσυριανή γλυκιά


Θα `ρθω να σε ανταμώσω

κάτω στην ακρογιαλιά

Θα ήθελα να σε χορτάσω

όλο χάδια και φιλιά

Θα ήθελα να σε χορτάσω

όλο χάδια και φιλιά


Θα σε πάρω να γυρίσω

Φοίνικα, Παρακοπή

Γαλησσά και Nτελαγκράτσια

και ας μου `ρθει συγκοπή

Γαλησσά και Nτελαγκράτσια

και ας μου `ρθει συγκοπή


Στο Πατέλι, στο Nυχώρι

φίνα στην Αληθινή

και στο Πισκοπιό ρομάντζα

και στο Πισκοπιό ρομάντζα

γλυκιά μου Φραγκοσυριανή


ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД


Вспышка и пламя,

В моём сердце.

Будто околдовала ты меня,

Сладкая Франкосирианочка.

Будто околдовала ты меня,

Сладкая Франкосирианочка.


Я приду, чтобы встретиться с тобой

Вниз на морской берег.

Хотел бы я насытить тебя*

Ласками и поцелуями.

Хотел бы я насытить тебя

Ласками и поцелуями.


Возьму тебя и вернусь

В Финику**, Паракопи,

Галиссу и Делагратсию,

И пускай хоть обморок меня настигнет.

ΓВ Галиссу и Делагратсию,

И пускай хоть обморок меня настигнет.


В Патели и в Нихори,

Прекрасно нам в Алифини,

И в Пископио романтично.

И в Пископио романтично,

Сладкая моя Франкосирианочка.


* Во всех опубликованных текстах стихов написано так, но поёт Маркос немного по-другому: "хотел бы я, чтобы ты насытила меня ласками и поцелуями".

** Перечисляются все населённые пункты острова Сирос.

 

#Βαμβακάρης #ρεμπέτικα #Vamvakaris #rebetika #Вамвакарис #ребетика

bottom of page